درخواست جدید گروه 5+1 از ایران : غنی سازی اورانیوم رو بیخیال ، رشد والیبال تون رو متوقف کنید هرچه زودتر :)):D